Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Дижитал Эрин

Дижитал эрин байгууллагын эрхэм зорилго нь дижитал бичиг үсгийн боловсрол олгох сургалтуудын хамт дижитал өөрчлөлтийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх явдал юм. Онлайн аюулгүй байдал, кибер гадуурхал нь Дижитал эриний гол анхаарлаа хандуулдаг сэдвүүд юм. Монгол Улс дижитал өөрчлөлтийн үе шатанд байгаа бөгөөд дижитал иргэн байхтай холбоотой мэдлэг нь шийдвэрлэх шаардлагатай шинэ сэдэв тул чанартай зөвлөх үйлчилгээ шаардлагатай байдаг.