Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Agent of Change Foundation

Амьдралын боломж тааруу өрхийн хүүхдүүдийн эрхийн төлөө, тэдэнд тусламж дэмжлэг үзүүлэхээр ажилладаг. Тус сан нь 2018 онд эхлээд дотоодын 70 гаруй сургуульд цахим аюулгүй байдлын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Үүнээс хойш тус сан дотоодын 6000 гаруй сурагчдад сургалт орсон бөгөөд 2019 оны сүүл гэхэд 10000 сурагчдыг сургалтандаа хамруулахаар төлөвлөсөн.