Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

AHA! Behavioral Design

Филиппиний хамгийн анхны зан төлөв судлал дээр суурилсан компани болох AHA! нь эерэг зуршлыг өдөөх замаар хүмүүсийн хувийн болон хувьсгалын амьдралд эерэг өөрчлөлт авчрах зорилго дор шинжлэх ухаан, бүтээлч байдал болон харилцаа холбоо зэргийг уялдуулан ажилладаг. Бид хүмүүсийн сэтгэл зүй, ажлын орчин, чадвар зэрэг дээр суурилан хүссэн зан төлвийг бий болгох зорилгоор сургалтууд зохион байгуулдаг.