Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Bato Balani Foundation

Филиппин улсын ирээдүйг боловсролоор дамжуулан гэрэлтүүлэх зорилготой BBFI-ийн хөтөлбөр нь багшийн хөгжил, сургуулийн хөгжил, оюутны хөгжил, тусгай оролцоо гэсэн дөрвөн үндсэн чиглэлтэй. Эдгээр төслүүдийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй ажлууд нь оюутнууд, багш, сурган хүмүүжүүлэгчид, боловсрол, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад зориулагдсан байдаг.