Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Catholic Educational Association of the Philippines

Catholic Educational Association of the Philippines (CEAP) нь 1941 онд байгуулагдсан Филиппин дэх Католик боловсролын байгууллагуудын үндэсний холбоо юм. Одоо 1448 гаруй гишүүн сургууль, Католик сургуулийн 120 гаруй ахлах мэргэжилтнүүдийг эгнээндээ нэгтгэсэн. СЕАР нь Филиппиний 17 бүс нутагт байрлах бүс нутгийн боловсролын байгууллагуудаар дамжуулан үйл ажиллагаа явуулдаг сайн дурын байгууллага юм.