Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Department of Education Stairway Foundation

Цахим аюулгүй байдлын хөтөлбөрийн хүрээнд Фэйсбүүк компани Stairway сангийн Боловсролын хэлтэстэй хамтран өнөөдрийн 21-р зууны суралцагчдад тоон бичиг үсгийн мэдлэг олгох сургалтыг улсын хэмжээнд 500 гаруй багш нарт олгов. Эдгээр багш нар аюулгүй байдал, нууцлал, онлайн дүр төрх, тоон бичиг үсэг зэрэг сэдэвт интерактив хичээлийг багтаасан Фэйсбүүкийн Тоон бичиг үсгийн номын санд нэвтрэн, хичээлийн материалуудыг ашиглах боломжтой болсон.