Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Department of Information and Communications Technology (DICT)

Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн газар (DICT) нь Филиппиний Засгийн Газрын гүйцэтгэгч агентлагийн Мэдээлэл Технологийн үндэсний хөтөлбөрийг төлөвлөх, боловсруулах, суралчлах, хэрэгжүүлэх зорилготой удирдлагын нэгж бөгөөд үндсэн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт, хэрэгжилтийг хангах үүрэгтэй.