Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Do Something Indonesia

YCAB сангийн харьяа Do Something Indonesia нь хүрээлэн буй орчин, боловсрол, ядуурал зэрэг асуудлуудад чиглэсэн, энэ талаар үйл ажиллагаа явуулдаг залуус зориулсан орон зай юм.