Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

E-Elder and Exanet

Фэйсбүүктэй хамтран ажилласнаар E-Elder and Exanet нь Японы өндөр насны иргэдэд чиглэсэн сургалтуудыг орж эхэлсэн. Уг хөтөлбөрийн зорилго нь ахимаг настай хүмүүсийг Фэйсбүүкээр дамжуулан нийгмийн идэвхтэй гишүүн байх боломжийг олгох мөн тэдний цахим аюулгүй байдлыг хангах юм. 2018 оноос хойш өндөр настай 862 иргэнд сургалтаа орсон бөгөөд ирээдүйд илүү олон хүнд хүрч ажиллана.