Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

ECPAT Taiwan

ECPAT Taiwan нь ECPAT International (хүүхдийн бэлгийн мөлжлөгийн эсрэг нийгэмлэг) ба INHOPE-н гишүүн байгууллага юм. Фейсбүүк Тайчунь хотын залуучуудын дугуй ширээний анхны уулзалтыг ECPAT-тэй хамтран зохион байгуулсан. Залуу үе өөрсдийн аюулгүй байдлын талаар бодлоо хуваалцаж, энэрэнгүй байдал, шүүн тунгаах сэтгэлгээ, цахим орчинд аюулгүй байх зэрэг асуудлаар санал солилцож, сурталчилгааны төлөвлөгөөгөө хэлэлцлээ.