Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Faculty of Communication Arts Chulalongkorn University

Чулалонгкорны их сургуулийн Харилцаа Холбооны тэнхим нь "We Think Digital" төслийн гол түнш юм. Бид хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, мэдээллийн салбарын экосистемийг сайжруулахын сацуу бүх Тайчуудад тоон бичиг үсгийн боловсрол олгохыг зорьдог.