Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Faro Foundation Mongolia

Faro Foundation нь тоон бичиг үсгийн боловсрол болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн хэрэглээг Монголчуудад илүү хүртээмжтэй болгоход зорилготой төрийн бус байгууллага юм. Цахим орчин дахь аюулгүй байдал, тоон бичиг үсэг, хүүхэд хамгааллын хөтөлбөрүүд, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн зохистой хэрэглээ, цахим гадуурхлын талаар олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаануудыг явуулдаг. Тус байгууллагын гол зорилго нь олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан нийгэмдээ эерэг өөрчлөлтүүдийг авчрах. Faro Foundation нь Монголын томоохон англи хэлний сургалтын төвүүдийн нэг болох Фаро сургалтын төвийн харьяа, сайн үйлсийн төлөөх байгууллага юм.