Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Globe Telecoms

Globe Telecoms нь Фэйсбүүк компанитай хамтран дижитал иргэншил, цахим аюулгүй байдал руу чиглэсэн хөдөлгөөнийг Digital Thumbprint хөтөлбөрөөр дамжуулан өрнүүлдэг. Уг хөтөлбөр нь сурагч болон багшийг цахимд биеэ зөв авч явах болон зөв бурууг ялгадаг болоход туслах сургалтуудыг явуулдаг.