Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Institute of Watch Internet Network (iWIN)

iWIN нь Тайванийн Хүүхэд, залуучуудын хамгаалал, эрхийн тухай хуулийн хүрээнд байгуулагдсан ашгийн бус байгууллага бөгөөд хэрэглэгчээс судалгаа авч, цахим аюулгүй байдлыг сурталчлах зорилготой юм. Фэйсбүүк нь iWIN-тэй хамтран олон нийтийн аюулгүй байдлын талаархи өргөн цар хүрээтэй хөтөлбөрийг сургуулиудад нэвтрүүлэх, улсын хамгийн том боловсролын технологийн конвенц зэрэг сурган хүмүүжүүлэгч, эцэг эхчүүдэд зориулсан арга хэмжээнүүд зохион байгуулдаг. iWIN болон түүний гишүүн байгууллагууд жил бүр 500 хүртэлх цахим аюулгүй байдлын хурал зохион байгуулж, үе үеийн хэрэглэгчдийг интернетийг аюулгүй ашиглах боломжийг олгохыг зорьж ажилладаг. "