Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Love Frankie

Love Frankie нь Бангкокт байрладаг нийгмийн өөрчлөлтийн бүтээлч агентлаг бөгөөд харилцаа холбооны шинэлэг стратеги боловсруулж, Ази, Номхон далайн бүс нутгийн ард түмнийг хамарсан нийгмийн шинжтэй асуудлуудад хариу арга хэмжээ авдаг. Бид боловсрол, үг хэлээр доромжлох, тоон бичиг үсэг, шилжилт хөдөлгөөн, хүний эрх, эрх тэгш байдал зэрэг асуудлуудад анхаарлаа хандуулж, хүмүүсийн мэдлэг, хандлага болон зан төлвийг эерэгээр өөрчлөхийг зорилгоо болгон ажилладаг. Бид төрийн болон хувийн хэвшлийн нийгэмд өөрчлөлт авчрах зорилготой байгууллагуудад гүнзгийрүүлсэн судалгаа шинжилгээний ажил хийх, зорилтот кампанит ажил явуулах, бүтээлч чадавхийг бэхжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлдэг.