Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Mano Amiga Philippines

Залуучуудын Дижитал Чуулган нь Филиппиний Мано Академитай хамтран манлайлагч оюутан залуус болон залуучуудын байгууллагуудыг интернетийг аюулгүй ашиглах, тоон бичиг үсгийн кампанит ажил явуулах арга зүй зэрэг чадварт суралццахад тусалдаг. Хөтөлбөрийн хүрээнд 150 гаруй шинийг санаачлагч, нийгмийн түүчээ болсон технологид сонирхолтой залууст хүрч ажилласан.