Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

MyGoPen

MyGoPen нь IFCN (International Fact Checking Network)-н гэрчилгээтэй, Poynter Institutе-н гишүүн байгууллага ба Тайваны дижитал иргэдийн мэдээллийн үнэн худлыг шүүн тунгаах чадварыг эзэмшүүлэх, аюулгүй цахим орчныг бий болгох зорилготой. 2020 оноос эхлэн MyGoPen нь Тайван дахь тоон бичиг үсгийн боловсролыг дээшлүүлэх We Think Digital хөтөлбөрийг дэмжиж, илүү олон хүнд хүртээлтэй болгохын тулд холбогдох сэдвүүд дээр байнгын зөвлөгөө, мэдээллийг өгч ажилладаг.