Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

National Association of Data Protection Officers of the Philippines

NADPOP-ийн эрхэм зорилго бол ажилчид, үйлчлүүлэгчид, гэр бүлийнхнийхээ хувийн мэдээллийг хамгаалдаг DPO болон бусад холбогдох байгууллагыг дэмжиж, өгөгдлийн нууцлал, хамгаалалтын экосистемийг бий болгох, хөгжүүлэх, удирдах явдал юм.