Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Out of the Box

Out of the Box's (OOTB) эрхэм зорилго нь шүүмжлэлт сэтгэлгээ болон үзэл бодлоо илэрхийлэх чадварын чухлыг таниулах юм. Дэлхий даяар олон боловсролын байгууллагуудын уг зорилтыг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө тусгасан бөгөөд OOTB нь хэвлэл мэдээллийн суурь боловсролоор дамжуулан уг зорилгыг биелүүлэхийг хүсдэг.