Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Хилийн чанад дахь иргэдийн халамжийн газар

Фэйсбүүк компани нь хилийн чанад дахь Филиппин ажилчид болон тэдний гэр бүлийнхэн интернэт ашиглах, цахим үйлчилгээг аюулгүй, үр бүтээлтэй ашиглахад шаардлагатай чадваруудыг эзэмшүүлэх зорилгоор Хилийн чанад дахь иргэдийн халамжийн албатай (OWWA) хамтран ажиллалаа. OWWA нь 2018 онд 80,000 гаруй хүнд сургалт орсон бөгөөд 2019 онд 150,000 хүнийг сургалтанд хамруулахаар зорьж байна.