Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

People’s Association

People's Association People's Association нь арьсны өнгөөр ялгаварлах үзлийг халж, нийгмийн эв нэгдлийг дэмжих, засгийн газар ба ард түмний хоорондын гүүр болж ажиллах зорилгоор 1960 оны 7-р сарын 1-нд байгуулагдсан дүрмийн зөвлөл юм. PA нь оршин суугчдад зориулсан олон төрлийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. Уг холбоонд 1800 гаруй анхан шатны байгууллага, 100 гаруй олон нийтийн клуб, таван орон нутгийн хөгжлийн зөвлөл, олон нийтийн манлайллын үндэсний хүрээлэн болон Water-Venture багтдаг. 2010 оны 5-р сард ‘PA Wellness Program’, 2015 оны 2-р сард 'PA Senior Academy’ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 50 ба түүнээс дээш насны ахмад настнуудыг насан туршдаа сурч боловсрох хүсэл эрмэлзэл, идэвхтэй амьдралын хэв маягийг эрхэмлэхийг уриалсан. PA нь ахмадуудыг оюун ухаан, бие бялдар, нийгмийн идэвхтэй байлгахад чиглэсэн ахмадуудад ээлтэй төрөл бүрийн хөтөлбөрийг санал болгодог. Ахмад настнуудыг ухаалаг үндэстэн болоход бэлтгэх, тэдний нийгэмд тасралтгүй нэгдмэл байдлаар оролцох боломжийг олгох, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор ‘Ухаалаг үндэстний төлөөх ахмадууд’ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Facebook нь PA-той хамтран 2019 оны 3-р сард сургагч багш нарын нийгэмлэгт зориулсан сургалтуудын хажуугаар "Бид дижитал иргэд" семинарыг туршилтаар явуулсан. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.facebook.com/pafrenz эсвэл www.pa.gov.sg хаягаар орж авна уу.