Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Plan International

1961 оноос Филиппинд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Хүүхдүүд өөрсдийн сурч боловсрох, хамгаалуулах, эрүүл байх болон сайн сайхан амьдрах эрхийн талаар мэдлэг олж авахад тусалдаг. Бид хүүхдийн эрх, эмэгтэй хүүхдийн эрх тэгш байдлыг хангадаг дэлхийг бүтээхийн төлөө хүүхэд залуус, түншүүдтэйгээ хамтран ажилладаг.