Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Project Rockit Digital Ambassadors

PROJECT ROCKIT Digital Ambassadors хөтөлбөр нь Австрали сургуулийн сурагчдыг цахим гэмт хэргийн эсрэг үндэсний хөдөлгөөнд уриалж, тэднийг нэгтгэдэг. Энэхүү хөтөлбөр нь бие биенийгээ дэмждэг цахим орчинг бий болгох зорилготой бөгөөд залуучуудад зориулсан сургалтыг явуулдаг. Digital Ambassadors-ууд илүү аюулгүй, эелдэг дижитал ертөнцийг бий болгохын төлөө өөрсдийн сургууль дээрээ цахим эх сурвалжуудыг ашиглан нийгмийн чанартай ажлуудыг зохион байгуулдаг.