Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Sarvodaya-Fusion

Sarvodaya-Fusion нь хөдөө орон нутгийн иргэдийн цахим хөгжилд хөтлөх зорилготой, Sarvadoya хөдөлгөөний Мэдээлэл Технологийн Хөгжлийг хариуцсан хэлтэс юм. Нийгмийн оролцоог хангах зорилгын хүрээнд Тоон бичиг үсэгтэн, Цахим Хүртээмж болон Цахим Орчны Ашиг Тусын Боловсрол олгох төсөл хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсэн. Нэмж дурдахад Дэлхийн Банк гэх мэт мэдээлэл технологийн салбарыг дэмждэг олон улсын байгууллагууд ямагт Fusion-г хамтрагчаараа сонгодог. Засгийн газрын агентлагууд, корпорациуд болон олон улсын хөгжлийн агентлагуудтай хамтран нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих ажлуудыг хийж байсан олон жилийн туршлагатай.