Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Save the Children Philippines

Save the Children - Филиппинд сүүлийн 30 жилийн хугацаанд хүүхдүүдэд тулсамж үзүүлэх зорилгоор үйл ажиллагаагаа явуулдаг, дэлхийд тэргүүлэх хүүхдийн төлөө байгууллага юм.