Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

SiBerkreasi

SiBerkreasi нь Индонез улсад нүүрлээд буй томоохон асуудал болох залилан, цахим гэмт хэрэг зэрэгтэй тэмцэх зорилготой үндэсний хөдөлгөөн юм.
Тоон бичиг үсгийн боловсролыг нийгмийн бүлгүүдэд ялангуяа бловсролын салбарт олгох замаар уг асуудалд хариу арга хэмжээ авж байгаа юм. Хичээлийн хөтөлбөрт тоон бичиг үсгийн сургалтын материалыг хавсаргах гэх мэт ажлуудыг хийсэн. Энэ хөдөлгөөнөөр дамжуулан хүмүүсийг цахим орчинд эерэг контент түгээж, илүү бүтээлч байхыг уриалж байгаа юм. SiBerkreasi нь хэвлэл мэдээлэл, засгийн газар, иргэний нийгмийн байгууллагууд, хувийн хэвшил болон эрдэмтэн судлаачдын олон бүлгүүдийн нэгдэл юм.