Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Sticks ‘n Stones

Sticks 'n Stones Online Advocates нь онлайн болон оффлайн орчинд эерэг өөрчлөлт авчрах чадварыг хүүхэд, залуучуудад эзэмшүүлэх зорилгоор цахим болон танхимын сургалтын аргыг хослуулсан хөтөлбөр юм. Хөтөлбөрийг It Starts with You гэсэн цахим платформыг ашиглан явуулдаг. Sticks 'n Stones Online Advocates хөтөлбөр нь хүүхэд залуучуудыг цахим орчинд аюулгүй байх, илүү гэгээлэг цахим ертөнцийг бий болгохын тулд Facebook, Instagram-н дэмжлэгтэйгээр маш өргөн хүрээнд ажилладаг.