Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Sudah Dong

Залуучуудын хөгжлийн төлөө ашгийн бус YCAB сан болон гадуурхалтын эсрэг хөдөлгөөн Sudah Dong-той хамтран Фэйсбүүк компани 'Хуваалцахаасаа өмнө Тунгаа' аяныг Индонезийн Маланг, Денпасар, Баликпапан, Палембанг, Бандунг, Сурабаяа зэрэг 6 хотод нэг сарын турш зохион байгуулсан. Энэхүү кампанит ажил нь өсвөр насны хүүхдүүдийг цахим орчинд аюулгүй байлгахад туслах сэдвээр хэлэлцүүлэг өрнүүлж, өие даан судлах эх сурвалжуудаар хангасан. Уг арга хэмжээнд 3.5 сая гаруй хүмүүсийг онлайнаар, 101 орон нутгийн байгууллагын 1400 орчим залуучууд оффлайн хэлбэрээр оролцсон байна.