Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

Village Consultancy

Village Consultancy нь гэр бүл, сурган хүмүүжүүлэгчид болон хүүхэд залууст тоон бичиг үсгийн боловсрол олгодог.