Хамтрагчид

Манай хамтрагчидтай холбоотой байж дижитал иргэншлийн ирээдүйг чиглүүлэхэд хувь нэмрээ оруулааарай.

YCAB Foundation

Yayasan Cinta Anak Bangsa нь 1999 онд YCAB Social Enterprise Group-ийн анхдагч байгууллага болж байгуулагдсан. YCAB нь залуучуудын боловсрол болон нийгмийн хамгааллын өсөлт нь өөрчлөлт авчирна гэдэгт итгэдэг. Өнөөдөр YCAB нь 3.3 сая залууст боловсрол, эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлэх, орлогын түвшин бага олон зуун мянган гэр бүлд санхүүгийн боломж нээх замаар эерэг нөлөө үзүүлсэн. "