Сургалтын материал

Илүү аюулгүй, хариуцлагатай дижитал ертөнцийг бий болгоход зориулан бэлтгэсэн хичээлүүдийг судлаарай.

ХИЧЭЭЛҮҮД ҮЗЭХ

Ази, Номхон далайн бүсийн орнуудын иргэний нийгмийн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд, мэргэжилтнүүд, эрдэмтэн судлаачид хамтран боловсруулсан уг хөтөлбөр нь хариуцлагатай дижитал иргэдийг төлөвшүүлэхэд зориулагдсан болно.

I want to learn more about
for

ХЭРХЭН ЭХЛЭХ ВЭ?

Дижитал мөр, шүүн тунгаах сэтгэлгээ, дижитал харилцаа, мэдээллийн суурь боловсролын талаарх хичээлүүдийг татаж аваарай.

Татах