мэдээллийн суурь боловсрол

Хариуцлагатай дижитал нийгмийг бий болгох

Саффрон Хоудэн
Саффрон Хоудэн
Crinkling News-н үүсгэн байгуулагч, редактор |

Өнөөгийн нийгэмд хүнлэг харилцаа үүсгэх, нийгмийн нэг хэсэг гэдгээ мэдрэх нь урьд урдийнхаас илүү хүндрэлтэй болсон байна.

Дэлхийн хүн амын талаас илүү нь интернетийг хэрэглэж байгаа бөгөөд тэдний оролцоо маш ихээр нэмэгдэж байна. Цахим харилцаа холбоо хөгжсөн орнуудад онлайн байх нь өдөр тутмын амьдралын зайлшгүй хэрэгцээ болсон. Гэхдээ зөвхөн цахим орчинд нэвтэрдэг байх нь хангалтгүй.

Хүмүүс цахим орчинд үр дүнтэйгээр оролцоход шаардлагатай хэрэгсэл болон ур чадварыг эзэмшсэн байх хэрэгтэй. Тэд цахим орчин дахь эрх, үүргээ ухамсарласан, шүүн тунгаах сэтгэлгээтэй нэгэн болох хэрэгтэй.

Боловсрол болон олон нийтийн оролцоогоор дамжуулан дижитал иргэншлийг бий болгоцгооё.

Боловсрол болон олон нийтийн оролцоогоор дамжуулан цахим иргэншлийг бий болгоё.

- САФФРОН ХОУДЕН, 2019