эерэг зан төлөв

Дэлхийн Өнцөг Булан Бүрт Байгаа Филиппинчүүдийг Нэгтгэх нь

Ма. Тереза Б. Капа
Ма. Тереза Б. Капа
Хилийн чанадад ажиллаж буй иргэдэд туслах төвийн |

Хилийн чанадада ажилладаг Филиппинчүүд эх орондоо байгаа гэр бүл болон бусад хүмүүстэй холбогдох, харилцаагаа бэхжүүлэх зорилгоор олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл болон технологийг ашигладаг.

Тэд гэрээсээ эсвэл өөр газраас өөрийн ойр дотны хүмүүстэйгээ холбогддог. Хүмүүс өөрийн хуваалцаж байгаа зүйлээ болон бусадтай харилцаж байгаа харилцаандаа анхаарч, цахим орчноос авч буй мэдээлэлдээ шүүмжтэй хандаж байж өөрсдийгөө хамгаалж чадна. Мөн засгийн газар болон эрх мэдэлтнүүдэд дуу хоолойгоо хүргэх, гадаадад ажилладаг Филиппинчүүдэд хэрэгтэй үед нь туслах, тэдэнд эерэг өөрчлөлт авчрах, дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх зэрэгт технологийг ашигладаг.

Хүмүүс өөрийн хуваалцаж байгаа зүйлээ болон бусадтай харилцаж байгаа харилцаандаа анхаарч, цахим орчноос авч буй мэдээлэлдээ шүүмжтэй хандаж байж өөрсдийгөө хамгаалж чадна.

- МА. ТЕРЕЗА Б. КАПА, 2019