Video

Digital Wellbeing: Apan Aap ke Dekhbhaal Karna

Agar aap overwhelmed, akela aur suicidal mahasuus karta hai. Yahaan pe kuch vichaar hai jon baaki jawaan log ke madad karis hai aur aap ke bhi madad kare sake.
 
 

View  

Video

Online Bully Karna

Agar hamme bully kara jaaye hai tab ham konchi kare sakta?

View  

Video

Apan Aap ke Online Bachaaye Rakhna

Online siikhna, connect karna aur share karna accha hai aur maja bhi lage, lekin aap kabhi-kabhi kuch risks bhi experience kara hoyi.
 
 

View  

Video

Ijjat se Online Communicate Karna

Differences ke ijjat aur accept karo.

View  

Video

Online Safe Rahana

Aapke online jaankaari aur accounts aur safe banaaye ke liye i tips hai.

View  

Video

Ham Digital Hai

Ham ek positive “digital citizen” kaise sakta rahe?

View  

Learning Module

Online scam ke baare me pata lagaana aur use bachna

Baaki admi log ke sange connect karna fun aur rewarding hai. Lekin i jaane ke jaruuri hai ki sab connection ya log u nahi hai jon u dekhe me lage hai.

View  

Learning Module

Media literate hona

Long olgeta hap long wol, ol manmeri i ken kisim moa infomesen—onlain na long sosol midia, na tu long ol narapela midia kain olsem redio, niuspepa na televisen

View  

Learning Module

Online Acceptance Ke Bar’haawa Dena

Har ek person ke paas online aur real life me safe feel kare ke aur ijjat paaye ke adhikaar aur hak hai.

View  

Learning Module

Disability Ke Saath Jiye La Log Ke Liye Online Safety

Bhedbhaao, d’araana-dhamkaana aur abuse karna kabhi bhi t’hiik nahi hoye aur nahi hoye ke chaahi – chaahe online ya real life me.

View  

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off Facebook through cookies. Learn more, including about available controls: Cookies Policy