Learning Module

Kamanoam n te Online

E ngae ngke e kaunga te reirei, te reitaki ao te ibuoka ni bwai iaon te online, iai naba kangabuaka ae ko kona n aitara a ngaai.
 

View  

Learning Module

Aron te Reitaki ae Tamaroa n te Online

Karineaia aomata n te aonaaba n digital e kona n rangin kanganga nakon are n bon te reitaki raoi nte aonaaba.
 

View  

Learning Module

Kateimatoaan Kamanoakim n te Online

E kakawaki bwa ko na kawakin am online information ao am account mairouia aomata bwa a na aki kimoai ke n kabonganai.
 

View  

Learning Module

Iango Imwain ae Ko Share

Ni katoa te tai are ko share te post, te tamnei ke te comment, iangoa aron tein bannam ma kinakim iai irouia omata- ke atakin bwaai aika ko ribai atakiia.
 

View  

Learning Module

I Digital

N aron te aonaba aei ae mwaiti tuua iaon bwaai aika ko kona ao n aki kona n karaoi, ai bon aekakin naba te online ae iai naba tuua iai.
 

View  

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off Facebook through cookies. Learn more, including about available controls: Cookies Policy