Ban cố vấn

Mở đường tới một thế giới số trong tương lai gần.

Ban cố vấn cho Facebook gồm các chuyên gia số đến từ khắp Châu Á - Thái Bình Dương. Facebook sẽ tham khảo ý kiến của những chuyên gia này về các vấn đề liên quan đến công dân số và chúng tôi luôn chào đón các thành viên mới.

Tiến sĩ Vũ Minh Khương

Phó giáo sư, Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore)

Tiến sĩ Vũ Minh Khương là Phó giáo sư từng đạt nhiều giải thưởng, hiện đang công tác tại Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore).

Ông đã xuất bản 2 cuốn sách và hơn 20 bài viết trên các tạp chí khoa học có uy tín. Ông cũng thường viết các bài báo về những vấn đề trong chính sách phát triển. Ngoài ra, ông còn là thành viên trong Ban biên tập của Tạp chí Chính sách Viễn thông và Tạp chí Chính sách Đông Á.

Tiến sĩ Vũ Minh Khương đã từng đảm nhiệm vai trò tham vấn và cố vấn trên nhiều vấn đề cho các tổ chức quốc tế cũng như cơ quan chính phủ. Trước khi chuyển sang giảng dạy, ông từng giữ nhiều vị trí trong cơ quan chính phủ Việt Nam.

Ông cũng là phó tổng biên tập của Tạp chí Chính sách Viễn thông và là thành viên trong Ban biên tập của Tạp chí Chính sách Đông Á.