Tài nguyên

Khám phá các tài nguyên được thiết kế để tạo ra một thế giới số có trách nhiệm và an toàn hơn.

KHÁM PHÁ TÀI NGUYÊN

Chúng tôi đã phối hợp với những chuyên gia, học giả, tổ chức phi chính phủ (NGO) và tổ chức xã hội dân sự trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để phát triển nguồn tài nguyên nhằm tạo ra những công dân có trách nhiệm.

Tôi muốn tìm hiểu thêm về
dành cho

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẮT ĐẦU?

Hãy tải 5 bài giảng mới của chúng tôi xuống để xem các slide thuyết trình, lời dẫn và hoạt động của người thuyết trình về dấu chân số, tư duy phản biện, ngôn ngữ số và kỹ năng truyền thông.

Tải xuống