Tìm hiểu thêm về Kỹ năng số và Công dân
số thông qua các câu hỏi và video
của chúng tôi

Tìm hiểu thêm về Kỹ năng số và Công dân số thông qua các câu hỏi và video của chúng tôi

Các câu hỏi tương tác và video học tập

Học thông qua các hoạt động tương tác khuyến khích việc học tập chủ động. Chúng tôi hiểu rằng việc học tập thông qua các trải nghiệm tương tác sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ duy trì và tốc độ học của những người tham gia. Vì vậy, để mở rộng chương trình Tư duy thời đại số, chúng tôi đã phát triển các nội dung tương tác phù hợp với người học ở tất cả các độ tuổi để giúp mọi người tham gia vào quá trình học chủ động hơn.

Quyền riêng tư rất quan trọng

Quyền riêng tư rất quan trọng

Bạn sẽ hiểu quyền riêng tư có thể khác nhau ở mỗi người và đánh giá các mục tiêu riêng tư cá nhân của họ.

Quản lý mật khẩu

Quản lý mật khẩu

Bạn sẽ học cách quản lý và bảo vệ mật khẩu của mình để an toàn trên thế giới số.

An ninh mạng

An ninh mạng

Bạn sẽ hiểu được những rủi ro có thể gặp phải trên môi trường trực tuyến và cách bảo vệ thông tin an toàn trước những kẻ lừa đảo và tin tặc.

Mối quan hệ lành mạnh trên môi trường mạng

Mối quan hệ lành mạnh trên môi trường mạng

Bạn sẽ học cách duy trì các mối quan hệ lành mạnh trên môi trường trực tuyến và tại sao điều đó lại quan trọng.

Các bước xác thực thông tin

Các bước xác thực thông tin

Bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc xác thực thông tin và các bước để xác thực một tin tức trực tuyến.

Các câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để sử dụng các nội dung tương tác này trong lớp học của tôi?

Bạn có thể đan xem các câu hỏi tương tác và video này trong các hoạt động nhóm để củng cố nội dung bài học. Các nội dung này cũng có thể được gửi cho từng học viên để tự tìm hiểu sau giờ học như một cách ôn tập.

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off Facebook through cookies. Learn more, including about available controls: Cookies Policy