Đối tác của chúng tôi

Liên hệ với các đối tác tại địa phương bạn và giúp định hướng tương lai của công dân số.
Department of Education Stairway Foundation

Trong khuôn khổ chương trình An toàn trên mạng, Facebook đã hợp tác với Bộ Giáo dục và tổ chức Stairway Foundation để đào tạo và cung cấp tài nguyên giảng dạy kỹ năng số hướng tới công dân thế kỷ 21 cho hơn 500 giáo viên trên cả nước. Họ được truy cập vào Thư viện kỹ năng số của Facebook với các bài học mang tính tương tác về an toàn, quyền riêng tư, danh tính trên mạng và kỹ năng thông hiểu thông tin.