Đối tác của chúng tôi

Liên hệ với các đối tác tại địa phương bạn và giúp định hướng tương lai của công dân số.
Digital Rights Foundation, BoloBhi, ShehriPakistan and Universal Service Funds

Facebook đang nâng cao nhận thức về kỹ năng số của chúng ta và những chương trình giáo dục dành cho các nhóm xã hội dân sự, giới trẻ, phụ nữ đang gặp nguy hiểm và công chúng nói chung. Nhờ hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng và các nhóm dịch vụ xã hội đặc biệt, 5.000 sinh viên đã được đào tạo về kỹ năng số và an toàn trên mạng.

Chúng tôi hiện đang phối hợp với DRF trong những chương trình an toàn số dành cho phụ nữ, hợp tác với BoloBhi để tổ chức chương trình dành cho giới trẻ đồng trang lứa và cộng tác với Shehri Pakistan ở những chiến dịch giáo dục dân sự có chủ đề kỹ năng thông hiểu tin tức trên môi trường số và các hoạt động hiến máu trên mạng dành cho công chúng nói chung. Bằng việc phối hợp với Universal Service Funds, chúng tôi cũng mong muốn mở rộng chương trình nâng cao nhận thức về kỹ năng số cho hàng nghìn nữ doanh nhân ở 120 trung tâm nâng cao năng lực cho nữ giới.