Đối tác của chúng tôi

Liên hệ với các đối tác tại địa phương bạn và giúp định hướng tương lai của công dân số.

E-Elder and Exanet

Bằng cách phối hợp chặt chẽ với Facebook, E-Elder và Exanet đã thực hiện sáng kiến đầu tiên của mình với người cao tuổi, cung cấp đào tạo cho các công dân cao tuổi ở Nhật Bản. Mục đích của chương trình này là giúp người cao tuổi duy trì vị thế là những thành viên tích cực của xã hội và cộng đồng thông qua Facebook, đồng thời đảm bảo sự an toàn của họ trên mạng. Từ năm 2018, có tới 862 người cao tuổi đã được tập huấn, con số này sẽ còn tăng thêm nữa.