Đối tác của chúng tôi

Liên hệ với các đối tác tại địa phương bạn và giúp định hướng tương lai của công dân số.

Trung tâm Công nghệ Thông tin- Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT)

Trung tâm Công nghệ Thông tin- Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT) là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông với sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương tại Việt Nam tiếp cận và hưởng lợi từ các dịch vụ CNTT và truyền thông, thông qua thúc đẩy hợp tác đối tác và tăng cường năng lực.

Đầu năm 2019, Vietnet-ICT hợp tác cùng Facebook và các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai dự án Kỹ năng số và An toàn Internet trên khắp Việt Nam, đào tạo cho hơn 40.000 thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên 6 tỉnh toàn quốc.

Tiếp nối kết quả tích cực đó, Vietnet-ICT cùng Facebook và các chuyên gia tại Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình “Tư duy thời đại số”, cung cấp các khóa tập huấn và tài liệu để giáo dục nâng cao nhận thức và trang bị các kỹ năng cần thiết cho học sinh để tham gia môi trường mạng một cách tích cực, an toàn, trách nhiệm.