Đối tác của chúng tôi

Liên hệ với các đối tác tại địa phương bạn và giúp định hướng tương lai của công dân số.
Trung tâm Công nghệ Thông tin- Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT)

Vietnet-ICT là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, với sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương tại Việt Nam tiếp cận và hưởng lợi từ các dịch vụ CNTT và truyền thông, thông qua thúc đẩy hợp tác đối tác và tăng cường năng lực.

Thông qua hợp tác với các Sở Giáo dục và Đào tạo, Facebook và Vietnet ICT sẽ triển khai chương trình đào tạo kỹ năng số đến hàng ngàn học sinh trung học bằng cách xây dựng năng lực cho đội ngũ giáo viên và đại sứ sinh viên.