Làm thế nào để báo cáo hành vi lừa đảo trên Facebook

Bất cứ khi nào phát hiện một hành vi lừa đảo (hoặc có dấu hiệu lừa đảo), chúng ta cần chủ động báo cáo hành vi đó.
Xem video này và làm theo hướng dẫn để biết cách báo cáo hành vi lừa đảo trên Facebook.

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off Facebook through cookies. Learn more, including about available controls: Cookies Policy