kỹ năng thông tin

Xây dựng một xã hội số có trách nhiệm

Saffron Howden
Saffron Howden
Nhà đồng sáng lập và là Biên tập viên, Crinkling News |

Trong một xã hội toàn cầu nhiều chia rẽ, công cuộc tìm kiếm sự kết nối giữa con người với con người và sự gắn kết ngày càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Hơn một nửa dân số thế giới hiện đang sử dụng Internet và tỷ lệ mới tham gia đang tăng lên nhanh chóng. Ở những quốc gia đã có sự tương tác số từ lâu, lên mạng là việc làm thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng chỉ có quyền truy cập thôi là chưa đủ.

Mọi người phải được trang bị các công cụ và kỹ năng để vận hành hiệu quả và gắn kết trong xã hội số được kết nối trực tuyến. Họ cần trở thành người có tư duy phản biện, ý thức được những quyền lợi và trách nhiệm của mình trên môi trường mạng.

Thúc đẩy công dân thời đại số thông qua việc gắn kết và giáo dục sẽ truyền sức mạnh cho tất cả chúng ta.

Thúc đẩy công dân thời đại số thông qua việc gắn kết và giáo dục sẽ truyền sức mạnh cho tất cả chúng ta.

- Saffron Howden, 2019