எப்போதுமே நம்பகமான இணைய விற்பனை- யாளர்களிட- மிருந்து வாங்குங்கள்

நாம் இணையத்தில் பொருட்கள் வாங்கும்போது, சேதமடைந்தவை, திருடப்பட்டவை அல்லது மலிவான போலிகள் நமக்கு அனுப்பி வைக்கப்படலாம். அதனால்தான், எப்போதுமே நம்பகமான இணையக் கடைகளை நாடுவது முக்கியம். பாதுகாப்பாக இருக்க வழிகாட்டும் குறிப்புகளைத் தெரிந்துகொள்ளக் காணொளியைப் பாருங்கள்.
 

வாங்கு- வதற்குமுன் நிதானமாக யோசித்துப் பாருங்கள்

சில சமயங்களில், நாம் இணையம்வழி வாங்கும் பொருட்கள் நம் கைக்குக் கிடைக்காமல் போவதுண்டு. ஒருசில சம்பவங்களில்,   நமது அடையாளமும் திருடப்படுவதுண்டு. எனவே, ஒரு பரிவர்த்தனையைப் பூர்த்தி செய்வதற்குமுன் நிதானமாக யோசித்துப் பார்ப்பது முக்கியம். பாதுகாப்பாக இருக்க வழிகாட்டும் குறிப்புகளைத் தெரிந்துகொள்ள காணொளியைப் பாருங்கள்.
 

ஃபேஸ்புக்கில் மோசடிகளை எப்படி புகார் செய்வது

ஒரு மோசடியை (அல்லது உத்தேச மோசடியை) நாம் அடையாளம் காணும்போது, அதுபற்றி புகார் செய்து செயலூக்கத்துடன் செயல்படவேண்டும். ஃபேஸ்புக்கில் புகார் செய்வதற்கு இந்தக் காணொளியைப் பார்த்து வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுங்கள்.
 

இன்ஸ்டா-
கிராமில் மோசடிகளை எப்படி புகார் செய்வது

ஒரு மோசடியை (அல்லது உத்தேச மோசடியை) நாம் அடையாளம் காணும்போது, அதுபற்றி புகார் செய்து செயலூக்கத்துடன் செயல்படவேண்டும். இன்ஸ்டாகிராமில் புகார் செய்வதற்கு இந்தக் காணொளியைப் பார்த்து வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுங்கள்.
 

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off Facebook through cookies. Learn more, including about available controls: Cookies Policy