பாதுகாப்பே நம் முன்னுரிமை

மின்னிலக்கமயம் அதிகரித்துவரும் உலகில், பாதுகாப்பாகவும் பொறுப்பாகவும் இருப்பது
மிகவும் முக்கியம்.

பாதுகாப்பே நம் முன்னுரிமை

மின்னிலக்கமயம் அதிகரித்துவரும் உலகில், பாதுகாப்பாகவும் பொறுப்பாகவும் இருப்பது
மிகவும் முக்கியம்.

இன்றைய உலகம் நம் விரல்நுனியில் இருக்கிறது. ஆனால், அதே சமயத்தில், நாம் பொறுப்புள்ள குடிமக்களாக நமது பங்கைச் செய்து, மோசடிகளுக்கு இலக்காகாதிருக்கத் தகுந்த முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். மின்னிலக்கத் தளத்தை நீங்கள் பாதுகாப்பான முறையில்
ஆராய உதவும் சில வளங்களை இங்குக் காணலாம்.

இணையம்வழி பொருள் வாங்கும்போது பாதுகாப்பாக இருங்கள்

இணையத்தில் பலவகை பொருட்களையும் ஆராய்வது கேளிக்கையாக இருக்கும்!
இது மிகவும் வசதியானது. ஒரு விசையை அழுத்தினால் போதும். நமக்குத் தேவையான அனைத்தும் கிடைத்துவிடும்.
ஆனால், இந்த நன்மைகளை அனுபவிக்கும் அதே வேளையில், பாதுகாப்பாக இருப்பதன் முக்கியத்துவத்தை நாம் புரிந்துகொள்வது அவசியம். நீங்கள் வெவ்வேறு வகையான மோசடிகளை அடையாளம் காண உதவும் வளங்களையும், இணையத்தில் பாதுகாப்பாக இருக்க வழிகாட்டும் குறிப்புகளையும் இங்குக் காணலாம்.

எப்போதுமே நம்பகமான இணைய விற்பனை- யாளர்களிட- மிருந்து வாங்குங்கள்

நாம் இணையத்தில் பொருட்கள் வாங்கும்போது, சேதமடைந்தவை, திருடப்பட்டவை அல்லது மலிவான போலிகள் நமக்கு அனுப்பி வைக்கப்படலாம். அதனால்தான், எப்போதுமே நம்பகமான இணையக் கடைகளை நாடுவது முக்கியம். பாதுகாப்பாக இருக்க வழிகாட்டும் குறிப்புகளைத் தெரிந்துகொள்ளக் காணொளியைப் பாருங்கள்.
 

வாங்கு- வதற்குமுன் நிதானமாக யோசித்துப் பாருங்கள்

சில சமயங்களில், நாம் இணையம்வழி வாங்கும் பொருட்கள் நம் கைக்குக் கிடைக்காமல் போவதுண்டு. ஒருசில சம்பவங்களில்,   நமது அடையாளமும் திருடப்படுவதுண்டு. எனவே, ஒரு பரிவர்த்தனையைப் பூர்த்தி செய்வதற்குமுன் நிதானமாக யோசித்துப் பார்ப்பது முக்கியம். பாதுகாப்பாக இருக்க வழிகாட்டும் குறிப்புகளைத் தெரிந்துகொள்ள காணொளியைப் பாருங்கள்.
 

ஃபேஸ்புக்கில் மோசடிகளை எப்படி புகார் செய்வது

ஒரு மோசடியை (அல்லது உத்தேச மோசடியை) நாம் அடையாளம் காணும்போது, அதுபற்றி புகார் செய்து செயலூக்கத்துடன் செயல்படவேண்டும். ஃபேஸ்புக்கில் புகார் செய்வதற்கு இந்தக் காணொளியைப் பார்த்து வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுங்கள்.
 

இன்ஸ்டா-
கிராமில் மோசடிகளை எப்படி புகார் செய்வது

ஒரு மோசடியை (அல்லது உத்தேச மோசடியை) நாம் அடையாளம் காணும்போது, அதுபற்றி புகார் செய்து செயலூக்கத்துடன் செயல்படவேண்டும். இன்ஸ்டாகிராமில் புகார் செய்வதற்கு இந்தக் காணொளியைப் பார்த்து வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுங்கள்.
 

உடன் இணைந்து

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off Facebook through cookies. Learn more, including about available controls: Cookies Policy