Đối tác của chúng tôi

Liên hệ với các đối tác tại địa phương bạn và giúp định hướng tương lai của công dân số.
Agent of Change Foundation

Agent of Change Foundation là một quỹ từ thiện đăng ký tại Hồng Kông tập trung vào việc mang lại quyền lợi và lợi ích cho trẻ em thiệt thòi. Đầu năm 2018, tổ chức này đã hợp tác với Facebook để triển khai chương trình an toàn trên mạng, thu hút được hơn 70 trường học địa phương cùng tham gia. Mục tiêu của chương trình là giúp học sinh trở thành người gác cổng an toàn trên mạng thông qua nhiều hình thức tương tác và sáng tạo như sân khấu diễn đàn, hội thảo và hoạt động sản xuất nội dung đa phương tiện. Tính từ thời điểm đó, tổ chức này đã đào tạo hơn 6.000 học sinh địa phương và sẽ nâng tầm ảnh hưởng của mình lên mức tối đa là 10.000 học sinh vào cuối năm 2019.