Đối tác của chúng tôi

Liên hệ với các đối tác tại địa phương bạn và giúp định hướng tương lai của công dân số.
YCAB Foundation and Do Something Indonesia

Trong suốt 3 năm liên tiếp, Facebook tiếp tục hợp tác với YCAB Foundation và Do Something Indonesia trong chương trình Suy nghĩ trước khi chia sẻ. Năm ngoái, chương trình này đã đào tạo thành công cho 11.000 học sinh ở Jakarta. Năm nay, mục tiêu của chương trình là đào tạo kỹ năng số cho 21.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh ở khắp 7 tỉnh thành của Indonesia. Quyết định đưa cả giáo viên và phụ huynh vào chương trình đào tạo năm nay bắt nguồn từ mong muốn phát triển một hệ sinh thái hỗ trợ ở nhà và trường học để giúp thanh thiếu niên phát triển trong thời đại số ngày nay.