Đối tác của chúng tôi

Liên hệ với các đối tác tại địa phương bạn và giúp định hướng tương lai của công dân số.
Hệ thống Giáo dục HOCMAI

Hệ thống Giáo dục HOCMAI là một trong những nền tảng học trực tuyến hàng đầu Việt Nam, cung cấp các khóa học chất lượng cao cho học sinh. Tầm nhìn của HOCMAI là góp phần cải tiến nền giáo dục thông qua việc luôn tiên phong sáng tạo, đổi mới về phương pháp, công nghệ và dạy học.

Facebook hợp tác với HOCMAI để xây dựng khóa học trực tuyến We Think Digital trên Hệ thống quản trị học tập trực tuyến (LMS), khóa học này sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả học sinh Việt Nam.