hành vi tích cực

Kết nối người Philippines trên toàn cầu

Ma. Teresa B. Capa
Ma. Teresa B. Capa
Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Chương trình, Cục quản lý Phúc lợi của Người lao động ở Nước ngoài |

Người lao động Philippines ở nước ngoài (OFW) thường sử dụng công nghệ lẫn mạng xã hội để kết nối và củng cố mối quan hệ với gia đình cũng như cộng đồng tại quê nhà.

Họ tương tác theo cách có ý nghĩa với những người quan trọng với mình tại quê hương và ở nước ngoài. Mọi người có thể tự bảo vệ mình bằng cách chú ý tới những kinh nghiệm mà mình chia sẻ, giữ phép lịch sự khi tương tác và chọn lọc kỹ lưỡng thông tin trên mạng. Ngoài ra, họ cũng có thể sử dụng công nghệ để liên lạc với chính quyền và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời giúp đỡ những người bạn OFW trong lúc khó khăn, cũng như thúc đẩy sự ủng hộ và thay đổi tích cực cho người Philippines trên toàn cầu.

Mọi người có thể tự bảo vệ mình bằng cách chú ý tới những kinh nghiệm mà mình chia sẻ, giữ phép lịch sự khi tương tác và chọn lọc kỹ lưỡng thông tin trên mạng.

- Ma. Teresa B. Capa, 2019